Στο χώρο αυτό μπορείτε να δείτε, αξιολογήσετε, σχολιάσετε διάφορα μαθησιακά αντικείμενα που έχουν δημιουργηθεί με Web 2.0 εργαλεία για τη Τεχνική Εκπαίδευση - ΕΠΑΛ ανά Γνωστικό Αντικείμενο

ΜαθηματικάΓραφιστικήΠληροφορική

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών


Δίκτυα & Διαδίκτυο
Πολυμέσα
Βασικές Έννοιες & Λογισμικό & Ασφάλεια/Εργονομία