Καταληκτικές Ημερομηνίες Παράδοσης των επιμέρους φάσεων της Εργασίας


Φάση 1η: Κατάθεση Προτάσεων ----------------------------------------------> Έχει Λήξει

Φάση 2η: Ανάρτηση 1η Μαθησιακού Αντικειμένου ---------------------> 22/12/2010 -----> Έχει Λήξει
Φάση 2η - Α: Αξιολόγηση 1ου Μαθησιακού Αντικειμένου ------------> 3/1/2011 -----> Έχει Λήξει

Φάση 3η - Α: Βελτίωση 1ου Μαθησιακού Αντικειμένου - Αξιολόγηση Αξιολογητών & Ανάρτηση 2ου Μαθησιακού Αντικειμένου --------------------> 16/1/2011 23/1/2011 -----> Έχει Λήξει
Φάση 3η - Β: Αξιολόγηση 2ου Μαθησιακού Αντικειμένου: -----------> 23/1/2011 30/1/2011 -----> Έχει Λήξει
Φάση 3η - Γ: Αξιολόγηση ΜΟΝΟ απο τους υπευθύνους 2ου Μαθησιακού Αντικειμένου: --------------> 5/2/2011 -----> Έχει Λήξει
Φάση 3η - Δ: Βελτίωση 2ου Μαθησιακού Αντικειμένου - Αξιολόγηση Αξιολογητών: -----------> 13/2/2011 16/2/2011 ----> Όποιος επιθυμεί μπορεί να ζητήσει παράταση

Φάση 4η: Ανάρτηση 3ου Μαθησιακού Αντικειμένου ---------------------> 31/1/2011
Φάση 4η - Α: Αξιολόγηση 3ου Μαθησιακού Αντικειμένου -------------> 6/2/2011

Φάση 5η: Ανάρτηση 4ου Μαθησιακού Αντικειμένου ---------------------> 14/2/2011
Φάση 5η - Α: Αξιολόγηση 4ου Μαθησιακού Αντικειμένου -------------> 20/2/2011

Φάση : Κατάθεση Ερωτηματολογίου Αξιολόγησης Εργασίας------> 28/2/2011 20/2/2011