Στο χώρο αυτό μπορείτε να δείτε, αξιολογήσετε, σχολιάσετε διάφορα μαθησιακά αντικείμενα που έχουν δημιουργηθεί με Web 2.0 εργαλεία για Κινούμενο Σχέδιο για διάφορες βαθμίδες εκπαίδευσης και γνωστικά αντικείμενα

PixtonComiqs