Σχολιασμός 3ης Φάσης - Αποτελέσματα Ανάρτησης & Αξιολόγησης 2ου Μαθησιακού Αντικειμένου


Ανάρτηση Αντικειμένου

Πραγματικά στην 3η Φάση είδαμε αντικείμενα πολύ αξιόλογα, ενδιαφέροντα και εύχρηστα. Συγχαρητήρια σε όλους.
Ο μέσος όρος βαθμολογίας των αντικειμένων είναι 8,5 με ένα εύρος από 6 έως 10. Τα μισά σχεδόν αντικείμενα βαθμολογήθηκαν με 9 ή 10. Αυτό αποτελεί ένα δείκτη της πολύ καλής δουλειάς που κάνατε.

Ο ρόλος σας ως Αξιολογητές

Ήταν πραγματικά μια ευχάριστη έκπληξη για μας οι αξιολογήσεις σας. Πολλές αξιολογήσεις ήταν τόσο καλές που δεν είχαμε να προσθέσουμε σχεδόν τίποτα στους αξιολογούμενους. Αυτό φαίνεται και από το μέσο όρο της βαθμολογίας που ήταν 8,6 με ένα εύρος από 7 έως 10. Έγιναν 140 αξιολογήσεις και περισσότερες από τις μισές βαθμολογήθηκαν με 9 ή 10.

Επόμενα Βήματα

1. Κάποιοι από τους αξιολογούμενους ζητάνε επιπλέον διευκρινήσεις στα σχόλιά σας. Θα σας προτείναμε, για να τους βοηθήσετε, να επισκεφτείτε τα αντικείμενα που αξιολογήσατε και να εξετάσετε την περίπτωση αν απευθύνονται σε εσάς.
2. Θα σας προτείναμε να συμβουλευτείτε τα σχόλια που έχουν γίνει σε αντικείμενα παρόμοια με το δικό σας όσον αφορά στις έννοιες ή όσον αφορά στα εργαλεία. Για παράδειγμα, σε κάποιους που έχουν χρησιμοποιήσει εννοιολογικούς χάρτες έχουν δοθεί ενδεικτικά παραδείγματα στις σελίδες τους προκειμένου να καταλάβουν τι ακριβώς είναι ένας εννοιολογικός χάρτης, ποια τα χαρακτηριστικά του και οι διαφορές του με άλλα διαγράμματα.
3. Μπορείτε να αρχίσετε να βελτιώνετε το 2ο αντικείμενό σας, εφόσον το επιθυμείτε, σύμφωνα με τα σχόλια των αξιολογητών. Καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης της βελτίωσης των αντικειμένων θέτουμε την Τετάρτη 16/2/2011. Αν κάποιος θέλει επιπλέον παράταση μπορεί να μας τη ζητήσει.
4. Στην αρχή της επόμενης εβδομάδας θα σας στείλουμε και το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης της εργασίας ώστε να το συμπληρώσετε.