Τι είναι τα blogs και τα wikis;Τίτλος Μαθησιακού Αντικειμένου:
Τι είναι τα blogs και τα wikis;
Δημιουργός:
Ομάδα Υποστήριξης του μαθήματος "Σχεδίαση Εκπαιδευτικού Λογισμικού"
Βαθμίδα(-ες) Εκπαίδευσης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί:
Γυμνάσιο - Λύκειο - Τεχνική Εκπαίδευση - Επιμόρφωση
Γνωστικό(-α) Αντικείμενο(-α):
Πληροφορική
Έννοιες που αφορά:
Διαδίκτυο - Blogs - Wikis
Μαθησιακοί Στόχοι:
Να γνωρίσουν οι μαθητές τι είναι τα blogs και τα wikis.
Ειδικοί στόχοι: Οι μαθητές να μπορούν να ...
- περιγράφουν τι είναι ένα blog
- περιγράφουν τι είναι ένα wiki
- να απαριθμούν τις ομοιότητες και τις διαφορές των blogs και των wikis
- να αναφέρουν εκπαιδευτικές χρήσεις των blogs και των wikis
Εργαλείο(-α) που χρησιμοποιήθηκαν:
Slideshare
Συμπληρωματικό υλικό:
Η συγκεκριμένη παρουσίαση μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως υποστηρικτικό υλικό σε μαθητές γενικής και τεχνικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και σε επίπεδο επιμόρφωσης εκπαιδευτικών ώστε να γνωρίσουν τα συγκεκριμένα εργαλεία.

Εκτός από υλικό εισαγωγής στις συγκεκριμένες έννοιες, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως υλικό ανακεφαλαίωσης των χαρακτηριστικών και των ομοιοτήτων/διαφορών των δύο εργαλείων μετά από σχετική εργασία διερεύνησης των δύο εργαλείων που θα ανατεθεί στους μαθητές.

Το συγκεκριμένο μαθησιακό αντικείμενο έχει δημιουργηθεί με τη βοήθεια του λογισμικού Powerpoint και η παρουσίαση έχει ενσωματωθεί στο εργαλείο Slideshare, προκειμένου να είναι άμεσα προσβάσιμη από οποιονδήποτε. Το συγκεκριμένο αντικείμενο θα μπορούσε να είχε δημιουργηθεί εξ αρχής με το εργαλείο Prezi. Το εργαλείο Slideshare επιλέχθηκε γιατί είναι πολύ εύκολο στη χρήση και δίνει τη δυνατότητα δημοσιοποίησης μιας παρουσίασης.

Η ενσωμάτωση διαφανειών στο Slideshare που έχουν δημιουργηθεί από ένα πρόγραμμα παρουσίασης όπως το Powerpoint δεν παρουσιάζει καμία δυσκολία. Αρχικά θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό στο συγκεκριμένο εργαλείο (ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε λογαριασμό που έχετε στο Facebook) και στη συνέχεια μέσω της επιλογής Upload μπορείτε να ανεβάσετε τις διαφάνειές σας.

Αξιολόγηση Μαθησιακού Αντικειμένου & Παρουσίασής του
Καταθέστε την ψήφο σας ...

Εδώ μπορείτε να ανακτήσετε το κείμενο (Αξιολόγηση-wiki-blog-Slideshare.doc) που αφορά τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας και τα κύρια σημεία της αξιολόγησης που έλαβε το συγκεκριμένο μαθησιακό αντικείμενο.

Βελτίωση Μαθησιακού Αντικειμένου


.............................